شنبه 26 آبان 1397 - - 5 ژوئن 776
رتبه های کسب شده مرکز پشتیبانی شبکه های رایانه ای
  دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور

  عضو نظام صنفی رایانه ای کشور

  عضو فعال انجمن کامپیوتر ایران

   عضو انجمن بین المللی گروه حافظان محيط زيست در صنعت كامپيوتر Climate Savers

  عضو انجمن تجارت الکترونیک ایران

  سرممیزی مدیریت امنیت اطلاعات TÜV NORD - ISO 27001 lead auditor

  عضو انجمن مجازی متخصصان ایران

  دارای استاندارد ISO 9001 ( تضمین کیفیت ) از شرکت ASYS انگلیس

نمایندگی تجهیزات ذخیره ساز QNAP

نمایندگی تجهیزات ذخیره ساز دکاسthecus